ปี 2013

การประปานครหลวง


NALCO : SPARE PARTS MCC PANAL


METALCOM COMBUSTION (Phase 2)


ปี 2014

JUNCTION BOX STAINLESS


คลังสินค้าและสำนักงาน อาคาร JB & JL


EGAT : Outdoor Cabinet Soft Start for Motor 250kW.


TARANIMIT


OISHI


WATER DOCTOR : MAIN CONTROL UNIT PANEL


ปี 2015

EGAT : Outdoor Cabinet Soft Start for Motor 300kW.


Busway BATAGRO


YIP IN TSOI : ตู้กันน้ำ ฝา 2 ชั้น


ORGANO : JBE (Welding Type)


ปี 2016

ASIA INDUSTRIAL ESTATE (Suvannabhumi)